Saturday, June 11, 2016

Bitovi verzija (BIP9)


Blokovi originalnog protokola Bitcoin imali su verziju 1. Polje za verziju bloka veliko je 32 bita, a zapisuje se u little-endian formatu. Pojavom BIP 34, verzija je povećana na 2 te je uveden mehanizam za provođenje soft-fork promjena. Mehanizam je provjeravao koliko blokova na 1000 ima zadanu verziju bloka što je signaliziralo da je promjena softvera prihvaćena. Problem ove metode je što podržava samo jedan soft-fork u paraleli. BIP 66 povećao je verziju bloka na 3, a BIP 65 na 4.

BIP 9 uvodi nov mehanizam provođenja soft-fork promjena te nov način tretiranja polja verizije u bloku. Verzija se od sada tretira kao vektor bitova u kojem se svaki bit može koristiti za praćenje verzije soft-forka. U dvotjednom (retarget) periodu zbrajaju se bitovi pojedinih verzija kako bi se ustanovilo ima li pojedina promjena dovoljnu podršku rudara (jesu li prešli "prag").

Specifikacija

 

Svaki soft-fork obilježavaju sljedeći parametri:
  • Ime: Vrlo kratko opisuje soft-fork (npr. bip N).
  • Bit: Označuje koji će se bit u verziji bloka koristiti za praćenje konkretnog soft-forka. Bira se iz skupa [0, 28].
  • Starttime: Vrijeme u budućnost od kada bit počinje vrijediti specificirano kao srednje proteklo vrijeme (medium time past).
  • Timeout: Specificira vrijeme nakon kojeg se prihvaćanje soft-forka smatra neuspjelim.

 

StanjaUz svaki blok i soft-fork vežu se stanja:
  • DEFINED – svaki soft-fork započinje u ovom stanju.
  • STARTED – svi blokoi za koje je prošlo starttime.
  • LOCKED_IN – svi blokovi kojih nakon stanja STARTED u dvotjednom periodu ima barem za prijelaz praga određene verzije.
  • ACTIVE – svi blokovi nakon stanja LOCKED_IN.
  • FAILED – svi blokovi za koje prošao timeout, a LOCKED_IN nije postignut.

 

Bitovi kao zastavice


Blokovi u stanju STARTED postavljaju bitove u polju verzije na 1 kako bi signalizirali koji soft-fork podržavaju. Vršna tri bita takvih blokova moraju biti 001. Budući da su BIP 34, 66 i 65 imali verzije 00000000000000000000000000000010 (2), 00000000000000000000000000000011 (3) i 00000000000000000000000000000100 (4), odnosno u little-endian formatu 10000000000000000000000000000000, 11000000000000000000000000000000 i 00100000000000000000000000000000, mogu se koristiti samo bitovi od 3. do 31., odnosno svaka verzija mora imati tri vršna bita 001.
Dakle, mogući raspon bitova je [0x20000000, 0x3FFFFFFF]. Do tog se raspona dolazi ako se uzme najmanja moguća verzija u little-endian formatu 00100000000000000000000000000000 (0x20000000) i najveća moguća verzija 00111111111111111111111111111111 (0x3fffffff). To predstavlja 29 mogućih paralelnih soft-forkova.

Prijelazi između stanja

 

 
 
Svi blokovi unutar dvotjednog perioda imaju isto stanje. Iduće stanje ovisi o prethodnom. Prag za prijelaz u stanje LOCKED_IN je 1915 (95%) blokova.

No comments:

Post a Comment