Wednesday, June 22, 2016

Logička hijerarhija determinističkih novčanika (BIP44)


BIP32 ostavlja previše slobode u implementiranje logičke strukture HD novčanika što može uzrokovati probleme prilikom restoracije novčanika. BIP44 predlaže logičku strukturu na više razina.

Struktura


m / purpose' / coin_type' / account' / change / address_index
Apostrof označava da se radi o ojačanom izvodu ključa. Svaka razina ima određeno značenje i ondnosi se na indeks za BIP32 CKD.

Purpose (svrha)


Polje 'svrha' je konstanta koja iznosi 44 (0x8000002C). Označuje da se radi o stalastoj strukturi kakvu definira ovaj BIP.

Coin_type (vrsta kriptovalute)


Ovo polje označuje za koju se kriptovalutu izvode ključevi (Bitcoin, Litecoin, Dogecoin...). Npr. oznaka Bitcona je 0 (0x80000000), Litecoina 2 (0x80000002) i sl. Sve oznake mogu se pronaći ovdje.

Account (račun)


Na ovoj se razini ključevi dijele prema identitetima korisnika.tako da se različiti računi nikad ne pomiješaju. Brojevi računa kreću od 0 te se povećavaju.

Change (kusur)


0 označuje da se radi o normalnoj adresi na koju korisnik prima sredstva. 1 označuje da se radi o adresi nakoju korisnik prima ostatak sredstava (kusur) poslanih na neku adresu.

Address_index (indeks adresa)


Indeksi adresa počinju od nule te se inkrementiraju.

Saturday, June 11, 2016

Bitovi verzija (BIP9)


Blokovi originalnog protokola Bitcoin imali su verziju 1. Polje za verziju bloka veliko je 32 bita, a zapisuje se u little-endian formatu. Pojavom BIP 34, verzija je povećana na 2 te je uveden mehanizam za provođenje soft-fork promjena. Mehanizam je provjeravao koliko blokova na 1000 ima zadanu verziju bloka što je signaliziralo da je promjena softvera prihvaćena. Problem ove metode je što podržava samo jedan soft-fork u paraleli. BIP 66 povećao je verziju bloka na 3, a BIP 65 na 4.

BIP 9 uvodi nov mehanizam provođenja soft-fork promjena te nov način tretiranja polja verizije u bloku. Verzija se od sada tretira kao vektor bitova u kojem se svaki bit može koristiti za praćenje verzije soft-forka. U dvotjednom (retarget) periodu zbrajaju se bitovi pojedinih verzija kako bi se ustanovilo ima li pojedina promjena dovoljnu podršku rudara (jesu li prešli "prag").

Specifikacija

 

Svaki soft-fork obilježavaju sljedeći parametri:
  • Ime: Vrlo kratko opisuje soft-fork (npr. bip N).
  • Bit: Označuje koji će se bit u verziji bloka koristiti za praćenje konkretnog soft-forka. Bira se iz skupa [0, 28].
  • Starttime: Vrijeme u budućnost od kada bit počinje vrijediti specificirano kao srednje proteklo vrijeme (medium time past).
  • Timeout: Specificira vrijeme nakon kojeg se prihvaćanje soft-forka smatra neuspjelim.

 

StanjaUz svaki blok i soft-fork vežu se stanja:
  • DEFINED – svaki soft-fork započinje u ovom stanju.
  • STARTED – svi blokoi za koje je prošlo starttime.
  • LOCKED_IN – svi blokovi kojih nakon stanja STARTED u dvotjednom periodu ima barem za prijelaz praga određene verzije.
  • ACTIVE – svi blokovi nakon stanja LOCKED_IN.
  • FAILED – svi blokovi za koje prošao timeout, a LOCKED_IN nije postignut.

 

Bitovi kao zastavice


Blokovi u stanju STARTED postavljaju bitove u polju verzije na 1 kako bi signalizirali koji soft-fork podržavaju. Vršna tri bita takvih blokova moraju biti 001. Budući da su BIP 34, 66 i 65 imali verzije 00000000000000000000000000000010 (2), 00000000000000000000000000000011 (3) i 00000000000000000000000000000100 (4), odnosno u little-endian formatu 10000000000000000000000000000000, 11000000000000000000000000000000 i 00100000000000000000000000000000, mogu se koristiti samo bitovi od 3. do 31., odnosno svaka verzija mora imati tri vršna bita 001.
Dakle, mogući raspon bitova je [0x20000000, 0x3FFFFFFF]. Do tog se raspona dolazi ako se uzme najmanja moguća verzija u little-endian formatu 00100000000000000000000000000000 (0x20000000) i najveća moguća verzija 00111111111111111111111111111111 (0x3fffffff). To predstavlja 29 mogućih paralelnih soft-forkova.

Prijelazi između stanja

 

 
 
Svi blokovi unutar dvotjednog perioda imaju isto stanje. Iduće stanje ovisi o prethodnom. Prag za prijelaz u stanje LOCKED_IN je 1915 (95%) blokova.