Sunday, April 6, 2014

Rudarenje bitcoina: Pool mining


Rudarenje u grupi ili bazenu (engl. mining in a pool) olakšava rudarenje tako što raspodjeljuje posao među rudarima. Kad bazen uspješno izrudari blok, naknada se raspodjeljuje među svim rudarima tog bazena kao nagrada za obavljeni posao. Postoje razni bazeni za rudarenje te postoje razni načini dodjele nagrada rudarima.

Bazeni moraju provjeravati koliko posla obavljaju rudari. To rade tako što rudarima proslijede blok koji treba verificirati te skupljaju djelomična rješenja bloka od rudara. Svako djelomično rješenje pokazuje da rudar pokušava riješiti blok te znači da će dobiti dio nagrade ako se blok uspješno riješi.


Na primjer, potrebno je da hash počinje s 15 nula, no bazen će tražiti od rudara hasheve koji počinju s 10 nula što je mnogo lakše za pronaći. Bazen skuplja te nizove (udjele) koji počinj manjim brojem nula kao dokaz da rudari verificiraju blok. Ovisno o snazi procesora koji koriste, rudari će te jednostavnije nizove generirati nekoliko puta u sekundi ili nekoliko puta u satu. Prije ili kasnije jedno će od tih rješenja počinjati ne samo s 10 nego i s 15 nula te će blok biti uspješno verificiran, odnosno izrudaren, a bazen će rudarima podijeliti dobivenu nagradu. Ako netko izvan bazena prvi izrudari blok, bazen će jednostavno poslati novi blok rudarima te kreće nova runda verificiranja.

Vrste nagrada

 

Prop. - Proportional (proporcionalna). Dodjeljuje se rudarima proporcionalno broju udjela koji su rudari poslali bazenu.
PPS – Pay per share (plaća po udjelu). Svaki udjel poslan bazenu vrijedi određeni broj bitcoina. Verificiranje bloka zahtjeva broj udjela ovisan o trenutačnoj težini rudarenja. Tako bi cijena udjela bila <naknada_za_blok> / <trenutačna_težina>, odnosno (25 BTC) / <trenutačna_težina>.
PPLNS – Pay per last N shares (plaća prema zadnjih N udjela). Slična proporcionalnoj metodi, ali umjesto da gleda broj udjela po rundi, gleda zadnjih N udjela bez obzira na rundu.
SMPPS – Shared maximum pay per share. Kao PPS ali ne plaća više nego bazen zaradi.
PPLNSG – Pay per last N groups (or shifts) (plaća po zadnji N grupa odnosno smjena). Slična PPLNS, ali se udjeli grupiraju u "smjene" te se one isplaćuju u cijelosti.
RSMPPS – Recent shared maximum pay per share. Slično SMPPS-u, ali prioritizira novopristigle rudare.
ESMPPS – Equalized share maximum pay per share. Kao SMPPPS no izjednačava naplatu među svima koji ju trebaju primiti.
CPPSRB – Capped pay per share with recent backpay. Kad se pronađe blok, isplati se 25 BTC-a neisplaćenih udjela.
POT – Pay on target (plaća po meti). Isplaćuje više što je težina rudarenja veća.
Bodovi – metoda zasnovana na bodovanju. Slična proporcionalnoj metodi, ali koristi težinske faktore u ovisnosti o vremenu.

 


No comments:

Post a Comment